Thẻ tín dụng Viet Capital Visa bạch kim

visa
Thẻ tín dụng Viet Capital Visa bạch kim
Bank:
Viet Capital
Phí rút tiền mặt:
n/a
Hạn mức:
100 triệu - 1 tỷ
Thu nhập:
>= 12 triệu
Phí thường niên:
Miễn phí
Số ngày miễn lãi:
55 ngày
Mục đích:
Giảm giá khi mua sắm, Tích lũy dặm bay, Hoàn tiền, Tích điểm thưởng, Rút tiền mặt, Bảo hiểm

Hạn mức: 100 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 55 ngày.
Các loại phí:

– Phí thường niên: Miễn phí VNĐ;
– Phí rút tiền mặt: n/a.
Điều kiện làm thẻ: Thu nhập tối thiểu: >= 12 triệu VNĐ/tháng. Các ưu đãi đặc biệt: Giảm giá khi mua sắm, Tích lũy dặm bay, Hoàn tiền, Tích điểm thưởng, Rút tiền mặt, Bảo hiểm.

Thi Thi Mai/ Сhuyên gia
Giáo dục: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.), Tài chính ngân hàng 2007-2011 Sinh nhật - 17/8/1991 Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này