Các Điều khoản Trong Thoả Thuận Cung Cấp và Sử Dụng Dịch Vụ Của.

Những rủi ro cần biết dành cho người sử dụng các dịch vụ lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet.

Vaytien24.vn hoàn toàn sẽ không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với những thiệt hại cá nhân phát sinh từ việc liên kết trực tiếp hay gián tiếp tới các ứng dụng hay đường dẫn từ các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.

Vaytien24.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiêm cho việc bồi thường pháp lí bất kì khoảng lệ phí nào từ bên thứ ba phát sinh từ những nội dung được truyền tải, đăng, và cung cấp lên ứng dụng hoặc web bởi người dùng, hay trong trường hợp người sử dụng vi phạm TOS (Term of services), vi phạm quyền của bất kì ai khác, và quy phạm luật pháp hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Vaytien24.vn toàn quyền trong việc gỡ bỏ, ngừng cung cấp dịch vụ hay áp đặt hạn chế sử dụng dịch vụ đối với bất kì thành viên nào trong trường hợp người dùng vi phạm các điều khoản được nêu rõ trong TOS, hoặc vi phạm pháp luật hiện hành cùa nhà nước Viêt Nam, hoặc trái với quy định sử dụng cùa Vaytien24.vn. Người sử dụng hoàn toàn đồng ý rằng Vaytien24.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về những nội dung, thông tin do các thành viên đăng tải và không giới hạn đối với tính xác thực của những thông tin hay nội dung đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không kiểm soát hành vi ứng xử trong và ngoài ứng dụng hay website của các thành viên.

Vaytien24.vn sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các rủi ro, nguy hiểm bảo mật từ việc truy cập vào các link hoặc biểu tượng của các web khác xuất hiện trên Vaytien24.vn. Các trang web này không nằm trong kiểm soát và không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, do đó người dùng sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những rủi ro cá nhân khi liên kết đến các trang web đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm nào về các nội dung của các trang web khác ngoài trang Vaytien24.vn.

Mục đích của Vaytien24.vn là cung cấp một sân chơi trực tuyến văn hoá, bổ ích, công bằng và tuân thủ theo luật pháp hiện hành của nhà nước Việt Nam. Chính vì vậy, bất kì hành vi hoặc nội dung nào vi phạm những thoả thuận nêu trên, xin vui lòng thông báo cho admin qua chức năng báo cáo vi phạm, hoặc gửi email trực tiếp đến bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ của Vaytien24.vn để giải trình về các vấn đề liên quan đến khiếu nại các nội dung vi phạm.

Các điều khoản trong TOS này kèm với Quy Định Về Quyền Riêng Tư được xem như là một thoả thuận giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ (Vaytien24.vn). Thoả thuận này sẽ không được xem là từ bỏ trong trường hợp Vaytien24.vn không thể thực hiện hay thi hành bất kì quyền hạn nào đối với các điều khoản được quy định trong TOS, và Vaytien24.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trường này ở tại bất kì thời điểm nào sau đó. Tất cả các điều khoản còn lại của TOS sẽ vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực trong trường hợp một trong số bất kì điều khoản nào khác trong TOS bị vô hiệu vì lí do nào đó.

Quy trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp xảy ra giữa người dùng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ hay với các người dùng các nhân khác.

Sau khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ, Vaytien24.vn sẽ cung cấp tài khoản để sử dụng sản phẩm (một phần hoặc toàn bộ) của công ty. Bất kì các vấn đề liên quan đến tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành cùa nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thời hạn cho bất kì khiếu nại nào phát sinh từ thoả thuận sử dụng tài khoản của Vaytien24.vn hay các sản phẩm khác của công ty là trong vòng 03 (ba) tháng tính từ lúc xảy ra vi phạm.

Thông tin đầy đủ về quy trình giải quyết khiếu nại và tố cáo sẽ được đăng tải chi tiết trên trang web Vaytien24.vn. Chỉ những tài khoản đăng kí trung thực và chính xác thông tin mới được hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại hay tố cáo, và được bảo vệ quyền lợi tối đa theo quy định, dựa theo quyết định cuối cùng đưa ra từ Vaytien24.vn. Các tranh chấp xảy ra giữa người dùng hay giữa người dùng với bên cung cấp dịch vụ sẽ được giải quyết dựa theo hệ thống log của Vaytien24.vn. Trong trường hợp các điều khoản đưa ra bởi Vaytien24.vn không phù hợp hay xung đột với các quy định của luật pháp hiện hành và được cho là vô hiệu bởi cơ quan chức năng, Vaytien24.vn sẽ điều chỉnh các khoảng đó cho phù hợp với quy định luật pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, phần còn lại của thoả thuận vẫn giữ nguyên giá trị và không bị ảnh hưởng.

Các chính sách liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, và thông tin riêng tư của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Thu thập dữ liệu cá nhân và sử dụng

Thông tin cá nhân là những dữ liệu được sử dụng với mục đích nhận dạng một cá nhân hay để liên hệ với một người dùng nào đó.

Vaytien24.vn có quyền yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào khi người dùng liên hệ với Vaytien24.vn và thông tin này có thể được chia sẽ nội bộ giữa các công ty con của Vaytien24.vn với nhau theo chính sách riêng tư này. Vaytien24.vn có quyền sử dụng thông tin này trong việc cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Quyết định cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho Vaytien24.vn là không bắt buộc khi được yêu cầu, tuy nhiên nếu người dùng chọn không cung cấp thông tin cá nhân, Vaytien24.vn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, sản phẩm hay trả lời bất kì thắc mắc nào của người dùng.

Bất cứ khi nào người dùng chia sẽ nội dung của họ với gia đình và bạn bè thông qua dịch vụ của Vaytien24.vn, hay mời người dùng khác tham gia vào Vaytien24.vn, chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin người dùng mới như tên, địa chỉ cá nhân (email, nhà riêng, công ty) hay số điện thoại. Các thông tin này sẽ được Vaytien24.vn sử dụng để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho người dùng hoặc cho mục đích chống lừa đảo.

Các thông tin cá nhân của người dùng được thu thập cho phép chúng tôi sử dụng để liên lạc với người dùng về các thông báo liên quan đến cập nhật, sự kiện sắp và đang diễn ra được tổ chức bởi Vaytien24.vn. Tuy nhiên nếu người dùng không muốn nhận thư cập nhật từ Vaytien24.vn, người dùng có thể chỉnh sửa bằng cách thiết lập hay cập nhật lại tuỳ chọn trong hệ thống quản lí cá nhân.

Thông tin cá nhân của người dùng cũng được chúng tôi sử dụng để kiểm toán, phân tích để nghiên cứu và phát triển, vận hành và cải thiện dịch vụ, nội dung, quảng cáo, cũng như cho các mục đích khác liên quan đến an ninh bảo mật hay gian lận và lừa đảo.

Dữ liệu phi cá nhân của người dùng được chúng tôi thu thập theo hình thức gián tiếp thông qua công nghệ web và Vaytien24.vn toàn quyền sử dụng, chuyển giao, cũng như tiết lộ thông tin phi cá nhân cho bất kì mục địch nào. Để hiễu rõ thêm cách thức mà chúng tôi thu thập và sử dụng, xin xem qua ví dụ sau đây:

Vaytien24.vn có thể sẽ thu thập các dữ liệu sau đây:

  • Thông tin về nghề nghiệp
  • Ngôn ngữ người dùng
  • Mã bưu chính
  • Mã vùng
  • Mã định danh
  • Thiết bị sử dụng
  • URL giới thiệu
  • Vị trí hay múi giờ người dùng trên toàn cầu

Các dữ liệu này được sử dụng với mục đích phân tích và tìm hiểu về hành vi khách hàng, qua đó chúng tôi có thể cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của Vaytien24.vn. Ngoài ra, thông tin phi cá nhân khi kết hợp với thông tin cá nhân cũng sẽ được xem như là thông tin cá nhân cho đến khi nào không còn sự kết hợp đó nữa.

Cookie và các công nghệ khác

Cookie của người dùng sẽ được sử dụng bởi trang web của Vaytien24.vn và các dịch vụ cũng như ứng dụng liên quan thuộc sở hữu của Vaytien24.vn, hay các công nghệ khác bao gồm bọ web hay thẻ pixel. Các công nghệ này sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc tìm hiểu về hành vi người dùng, cung cấp thông tin về những trang nào người dùng đã truy cập vào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo lường độ hiệu quả của những quảng cáo và cải thiện tìm kiếm trên web.

Các thông tin của người dùng được thu thập thông qua cookie và các công nghệ khác được xem là thông tin phi cá nhân. Đối với các thông tin trong phạm vi giao thức Internet (IP) hay các định dạng tương tự như mã định danh, đây cũng được xem là thông tin cá nhân dựa theo luật pháp hiện hành. Tương tự, những thông tin phi cá nhân khi kết hợp với thông tin cá nhân cũng được xem là thông tin cá nhân dựa trên các mục đích của chính sách riêng tư này. Tương tự với các dịch vụ Internet khác, Vaytien24.vn sẽ tự động thu thập một số thông tin và lưu trữ trong kho dữ liệu, bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), trình duyệt người dùng, ngôn ngữ sử dụng, nhà cung cấp mạng, lịch sử truy cập, thông tin hệ thống, ngày, giờ và hành vi lướt web của người dùng.

Chia sẻ bài viết này