Cookie và các công nghệ khác

Cookie của người dùng sẽ được sử dụng bởi trang web của Vaytien24.vn và các dịch vụ cũng như ứng dụng liên quan thuộc sở hữu của Vaytien24.vn, hay các công nghệ khác bao gồm bọ web hay thẻ pixel. Các công nghệ này sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc tìm hiểu về hành vi người dùng, cung cấp thông tin về những trang nào người dùng đã truy cập vào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo lường độ hiệu quả của những quảng cáo và cải thiện tìm kiếm trên web.

Các thông tin của người dùng được thu thập thông qua cookie và các công nghệ khác được xem là thông tin phi cá nhân. Đối với các thông tin trong phạm vi giao thức Internet (IP) hay các định dạng tương tự như mã định danh, đây cũng được xem là thông tin cá nhân dựa theo luật pháp hiện hành. Tương tự, những thông tin phi cá nhân khi kết hợp với thông tin cá nhân cũng được xem là thông tin cá nhân dựa trên các mục đích của chính sách riêng tư này.

Tương tự với các dịch vụ Internet khác, Vaytien24.vn sẽ tự động thu thập một số thông tin và lưu trữ trong kho dữ liệu, bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), trình duyệt người dùng, ngôn ngữ sử dụng, nhà cung cấp mạng, lịch sử truy cập, thông tin hệ thống, ngày, giờ và hành vi lướt web của người dùng.

Chia sẻ bài viết này