Thẻ tín dụng nội địa Nam A Bank Happy Card

visa
Thẻ tín dụng nội địa Nam A Bank Happy Card
Bank:
Nam A Bank
Phí rút tiền mặt:
3% số tiền
Hạn mức:
10 triệu - 300 triệu
Thu nhập:
>= 15 triệu
Phí thường niên:
550k
Số ngày miễn lãi:
---
Mục đích:
Rút tiền mặt

Hạn mức: 10 triệu – 300 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: —.
Các loại phí:

– Phí thường niên: 550k VNĐ;
– Phí rút tiền mặt: 3% số tiền.
Điều kiện làm thẻ: Thu nhập tối thiểu: >= 15 triệu VNĐ/tháng. Các ưu đãi đặc biệt: Rút tiền mặt.

Thi Thi Mai/ Сhuyên gia
Giáo dục: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.), Tài chính ngân hàng 2007-2011 Sinh nhật - 17/8/1991 Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này