Thẻ Tín Dụng SC WorldMiles

visa
Thẻ Tín Dụng SC WorldMiles
Bank:
Standard Chartered
Phí rút tiền mặt:
4% số tiền
Hạn mức:
49 triệu - 495 triệu
Thu nhập:
>= 30 triệu
Phí thường niên:
1.5tr
Số ngày miễn lãi:
---
Mục đích:
Giảm giá khi mua sắm, Hoàn tiền, Tích điểm thưởng, Rút tiền mặt, Bảo hiểm

Hạn mức: 49 triệu – 495 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: —.
Các loại phí:

– Phí thường niên: 1.5tr VNĐ;
– Phí rút tiền mặt: 4% số tiền.
Điều kiện làm thẻ: Thu nhập tối thiểu: >= 30 triệu VNĐ/tháng. Các ưu đãi đặc biệt: Giảm giá khi mua sắm, Hoàn tiền, Tích điểm thưởng, Rút tiền mặt, Bảo hiểm.

Thi Thi Mai/ Сhuyên gia
Giáo dục: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.), Tài chính ngân hàng 2007-2011 Sinh nhật - 17/8/1991 Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này