Thẻ tín dụng SC Priority WorldMiles

visa
Thẻ tín dụng SC Priority WorldMiles
Bank:
Standard Chartered
Phí rút tiền mặt:
4% số tiền
Hạn mức:
1 triệu - 1 tỷ
Thu nhập:
>= 15 triệu
Phí thường niên:
2tr
Số ngày miễn lãi:
---
Mục đích:
Giảm giá khi mua sắm, Hoàn tiền, Tích điểm thưởng, Rút tiền mặt, Bảo hiểm

Hạn mức: 1 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: —.
Các loại phí:

– Phí thường niên: 2tr VNĐ;
– Phí rút tiền mặt: 4% số tiền.
Điều kiện làm thẻ: Thu nhập tối thiểu: >= 15 triệu VNĐ/tháng. Các ưu đãi đặc biệt: Giảm giá khi mua sắm, Hoàn tiền, Tích điểm thưởng, Rút tiền mặt, Bảo hiểm.

Thi Thi Mai/ Сhuyên gia
Giáo dục: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.), Tài chính ngân hàng 2007-2011 Sinh nhật - 17/8/1991 Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này