Thẻ tín dụng quốc tế VPBank Diamond World Lady MasterCard

visa
Thẻ tín dụng quốc tế VPBank Diamond World Lady MasterCard
Bank:
VPBANK
Phí rút tiền mặt:
n/a
Hạn mức:
50 triệu - 1 tỷ
Thu nhập:
> 15 triệu
Phí thường niên:
Miễn phí
Số ngày miễn lãi:
---
Mục đích:

Hạn mức: 50 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: —.
Các loại phí:

– Phí thường niên: Miễn phí VNĐ;
– Phí rút tiền mặt: n/a.
Điều kiện làm thẻ: Thu nhập tối thiểu: > 15 triệu VNĐ/tháng. Các ưu đãi đặc biệt: .

Thi Thi Mai/ Сhuyên gia
Giáo dục: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.), Tài chính ngân hàng 2007-2011 Sinh nhật - 17/8/1991 Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này