Thẻ Tín Dụng Quốc Tế SCB S-CARE

visa
Thẻ Tín Dụng Quốc Tế SCB S-CARE
Bank:
SCB
Phí rút tiền mặt:
3% số tiền
Hạn mức:
100 triệu - 1 tỷ
Thu nhập:
> 12 triệu
Phí thường niên:
700k
Số ngày miễn lãi:
45 ngày
Mục đích:
Giảm giá khi mua sắm, Trả góp lãi suất 0%, Hoàn tiền, Rút tiền mặt, Bảo hiểm

Hạn mức: 100 triệu – 1 tỷ VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày.
Các loại phí:

– Phí thường niên: 700k VNĐ;
– Phí rút tiền mặt: 3% số tiền.
Điều kiện làm thẻ: Thu nhập tối thiểu: > 12 triệu VNĐ/tháng. Các ưu đãi đặc biệt: Giảm giá khi mua sắm, Trả góp lãi suất 0%, Hoàn tiền, Rút tiền mặt, Bảo hiểm.

Thi Thi Mai/ Сhuyên gia
Giáo dục: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.), Tài chính ngân hàng 2007-2011 Sinh nhật - 17/8/1991 Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này