Thẻ BIDV Visa Flexi

visa
Thẻ BIDV Visa Flexi
Bank:
BIDV
Phí rút tiền mặt:
3% số tiền
Hạn mức:
1 triệu - 45 triệu
Thu nhập:
>= 4 triệu
Phí thường niên:
200k
Số ngày miễn lãi:
45 ngày
Mục đích:
Giảm giá khi mua sắm, Rút tiền mặt

Hạn mức: 1 triệu – 45 triệu VNĐ. Miễn lãi suất: 45 ngày.
Các loại phí:

– Phí thường niên: 200k VNĐ;
– Phí rút tiền mặt: 3% số tiền.
Điều kiện làm thẻ: Thu nhập tối thiểu: >= 4 triệu VNĐ/tháng. Các ưu đãi đặc biệt: Giảm giá khi mua sắm, Rút tiền mặt.

Thi Thi Mai/ Сhuyên gia
Giáo dục: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.B.A.), Tài chính ngân hàng 2007-2011 Sinh nhật - 17/8/1991 Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này